Diagnostyka Laboratoryjna

Morbi non eloquentia, sed remediis curantur

dyscyplina medycyny, której zadaniem jest określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta.

Badanie laboratoryjne prowadzi się in vitro przy użyciu technik mikroskopowych, biochemicznych, immunologicznych, bakteriologicznych, analizy instrumentalnej i służy ustaleniu rozpoznania lub monitorowaniu leczenia.

Diagnostyka laboratoryjna

Mikrobiologia i wirusologia lekarska

Biochemia kliniczna

Laboratoryjna genetyka medyczna

Laboratoryjna immunologia kliniczna

Laboratoryjna toksykologia kliniczna

Hematologia i transfuzjologia laboratoryjna

Parazytologia laboratoryjna

Zapraszamy do Poradni Lekarzy Specjalistów „Konsylium”

ul. Klonowa 1

15-523 Białystok-Grabówka